Urokliwy i malowniczy, niewielki zalew Bardowski znajduje się na prawym brzegu Wisły, w warszawskim Targówku. Przyciąga wielu gości szukających kontaktu z naturą, ale jednocześnie stanowi centrum dyskusji i kontrowersji o ekologiczne skutki jego istnienia.

Pierwsze wzmianki o istnieniu Zalewu Bardowskiego pochodzą z początku lat 70. XX wieku, kiedy to Wydział Melioracji i Użytków Zielonych w Warszawie wykopał płytki zalew na mokradłach nadwiślańskich. Zalew dostarczał wówczas wody dla otaczających go łąk i terenów rolniczych. W ciągu następnych lat, obszar otaczający zalew stał się coraz bardziej popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. Stało się to możliwe dzięki wieloletnim staraniom społeczności lokalnej oraz aktywistów ekologicznych.

Bez wątpienia zalew Bardowski jest perełką natury. Na małym obszarze skupia wiele różnorodnych gatunków fauny i flory. Można tu spotkać dzikie kaczki, łabędzie, trzciniaki, a nawet czaple. Występuje tu także wiele rzadkich gatunków roślin wodnych i błotnych. Dla wielu osób jest to miejsce odpoczynku i relaksu, perełka na mapie Warszawy.

Jednak zalew Bardowski nie jest wolny od problemów. Przez lata istnienia, w zalewie nastąpiło sporo zmian, nie zawsze korzystnych dla ekologii. Jego powstanie i istnienie wiąże się z wieloma skutkami, których nie można pominąć milczeniem. Istnieje kilka problemów, które budzą niepokój wśród ekologów, a które są bezpośrednio związane z zalewem.

Po pierwsze, wśród naturalnej roślinności zalewu Bardowskiego zauważalna jest obecność tzw. gatunków inwazyjnych, które wypierają gatunki autochtoniczne. Takie procesy mogą prowadzić do zakłóceń w ekosystemie i powodować wymieranie rodzimych gatunków. Po drugie, okoliczności powstania zalewu – splądrowania naturalnego koryta rzeki – są od dawna kwestionowane z punktu widzenia ekologii. Krytycy wskazują, że naturalne funkcje terenów zalewowych zostały głęboko naruszone, co z kolei prowadzi do dalszych ekologicznych napięć.

Wśród tych wszystkich kwestii, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy zalew Bardowski jest perłą natury czy problemem ekologicznym. Bez wątpienia ma on swoje walory przyrodnicze i jest istotnym elementem krajobrazu Warszawy. Jednak jego istnienie i funkcjonowanie nie są wolne od problemów wywołujących niepokój wśród ekologów. Stąd zarówno sceptycy, jak i zwolennicy mają swoje argumenty w tej dyskusji. W praktyce, klucz do dalszego rozwoju zalewu Bardowskiego może leżeć w zrównoważonym zarządzaniu, które uwzględni zarówno potrzeby społeczności lokalnej, jak i ochrony środowiska.

Przeczytaj więcej na: https://domiremont.pl/zalew-bardowskiego-oraz-kladki-na-targowku/

+